Veniturile populaţiei

Câştigul salarial nominal mediu brut lunar, pe activităţi ale economiei naţionale CAEN rev.2

Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi ale economiei naţionale CAEN rev.2