Activitatea întreprinderii

Unităţi locale active pe activităţi CAEN rev.2 şi clase de mărime în anul 2021

Cifra de afaceri a unităţilor locale active pe activităţi ale economiei naţionale CAEN rev.2, în anul 2021

Investiţiile brute ale unităţilor locale active pe activităţi ale economiei naţionale CAEN rev.2, în anul 2021

Investiţiile nete ale unităţilor locale active pe activităţi ale economiei naţionale CAEN rev.2, în anul 2021

Personalul unităţilor locale active pe activităţi ale economiei naţionale CAEN rev.2, în anul 2021