Integritate institutionala

HOTARARE 1269 17/12/2021  privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia

Codul de conduita etica si profesionala a functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul DJS Suceava

Declaratie aderare SNA

Declaratie asumare SNA

Mecanismul de raportare al incalcarilor legilor

Plan de integritate_2021 2025

Raport anual stadiul implementarii Planului SNA

Raport privind situatia incedentelor de integritate in anul 2022