Locuinţe şi utilităţi publice

Canalizare publică şi spaţii verzi, la 31 decembrie 2022

Fondul de locuinţe

Reţeaua de distribuţie a apei potabile

Reţeaua şi volumul gazelor naturale distribuite

Străzile orăşeneşti, la 31 decembrie 2022

Volumul de apă potabilă distribuită consumatorilor