Agricultură

Efectivele de animale (la 1 decembrie)

Parcul de tractoare şi maşini agricole principale din agricultură, la 31 decembrie

Fondul funciar, după modul de folosinţă, la 31 decembrie

Producţia agricolă animală în anul 2022 

Producţia agricolă de bunuri şi servicii agricole

Producţia agricolă vegetală, la principalele culturi

Producţia medie la hectar la principalele culturi

Suprafaţa cultivată cu principalele culturi

Producţia totală de fructe