Forţa de muncă

Populaţia ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale CAEN rev.2 (la sfâşitul anului)

Numărul mediu al salariaţilor

Numărul mediu al salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale CAEN-rev.2

Şomerii înregistraţi şi rata şomajului