Legislaţie

Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava este organizată şi funcţionează în baza prevederilor din Legea 226 din iunie 2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare.
Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava, organizată ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, este subordonată Institutului Naţional de Statistică București şi îndeplineşte în judeţ atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile acestuia.

Hotărârea Guvernului nr.844/2015 privind aprobarea Programului Statistic Naţional Multianual 2015-2017