Despre Noi

Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, în subordinea Institutului Naţional de Statistică București. Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava îşi desfăşoară activitatea respectând principiile de bază ale statisticii oficiale, reglementate prin lege. În activitatea statistică, bazată pe culegerea şi prelucrarea datelor de pe întreg teritoriul judeţului, difuzarea se face cât mai fidel posibil şi în beneficiul unei colectivităţi cât mai largi cu putinţă, fără o selecţie prealabilă.  În acest sens se are în vedere ca toate informaţiile produse de un program statistic public să fie furnizate tuturor celor interesaţi, de îndată ce acestea devin disponibile. Datele statistice sunt colectate pentru a răspunde la întrebări cum ar fi “cât de mult ?” sau “în ce proporţie ?”, şi nu la întrebari cum ar fi “cine ?”. De aceea identitatea celor care au răspuns la întrebări, cât şi informaţiile culese, sunt confidenţiale.