Populaţia

Populatia dupa domiciliu pe grupe de varsta, la 1 iulie

Populatia dupa domiciliu pe sexe si medii, la 1 iulie

Mişcarea naturală a populaţiei, pe medii, în anul 2022

Migraţia internă determinată de schimbarea domiciliului, pe medii, în anul 2022

Durata medie a vieţii, pe sexe (date provizorii)

Ratele de fertilitate, pe grupe de vârstă, în anul 2022

Populaţia si densitatea populaţiei la recensăminte