GEOGRAFIE

       

Situat  în partea de nord-est a ţării, cu o suprafaţă de 8553,0 km2, judeţul Suceava este al doilea judeţ ca mărime din ţară, reprezentând 3,6% din suprafaţa totală a ţării.

Se învecinează la nord cu Ucraina (frontieră de stat), la est cu judeţul Botoşani, la sud-est cu judeţul Iaşi, la sud cu judeţele Neamţ, Harghita, Mureş şi la vest cu judeţele Bistriţa-Năsăud, Maramureş.

Organizarea administrativă a teritoriului judeţului Suceava cuprinde:

–          5 municipii: Suceava, Fălticeni, Rădăuţi, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei;

–          11 oraşe : Gura Humorului, Siret, Solca, Broşteni, Cajvana, Dolhasca, Frasin, Liteni, Milişăuţi, Salcea, Vicovu de Sus;

–          98 comune;

–          379 sate.

Reşedinţa judeţului este municipiul Suceava.

Dealurile şi munţii sunt formele de relief predominate. Suprafaţa fondului forestier reprezintă 51,7% din cea a judeţului, ocupând din acest punct de vedere primul loc pe ţară.

Raportat la marile unităţi geografice ale ţării, teritoriul judeţului Suceava se suprapune parţial Carpaţilor Orientali şi Podişului Sucevei.

Regiunea muntoasă cuprinde masivele Suhard şi Călimani (cu vârful Pietrosul de 1791 m), Obcina Mestecăniş, masivele Giumalău-Rarău, Obcina Feredeului, Obcina Mare, Munţii Stănişoarei, Depresiunea Dornelor.

Regiunea de podiş cuprinde dealurile piemontane Marginea, Depresiunea Rădăuţi, Podişul Suceava-Fălticeni, Podişul Dragomirna, Depresiunea Liteni, Câmpia piemontană Baia, Valea Siretului.

Poziţia judeţului determină caracterul răcoros al climei, clima judeţului fiind temperat-continentală.

Judeţul Suceava dispune de o bogată reţea hidrografică reprezentată de râuri (Bistriţa, Dorna, Moldova, Siret, Şomuzul Mare, Suceava), pâraie, iazuri. Pe teritoriul judeţului există izvoare de ape minerale şi mineralizate, cele mai renumite izvoare sunt cele de la Şaru Dornei, Poiana Negri şi Coşna.