CULTURA

 

Teritoriul judeţului Suceava, numit şi ”Ţara de Sus” sau  ”Ţara Fagilor”, constituie o zonă cu puternice rezonanţe istorice,  fiind cunoscută din anale, letopiseţe, cronici, în special pentru  perioada de mare înflorire economică, politică şi culturală  din vremea lui Ştefan cel Mare.

Aşezat la răspântia unor vechi şi importante drumuri comerciale, pe valea râului Suceava, de la care şi-a luat şi numele, oraşul Suceava este menţionat pentru prima oară într-un document din 11 februarie 1388, emis de Petru Muşat, fiind capitală a Moldovei între anii  1388 şi 1565.

În domeniul culturii judeţul Suceava se remarcă prin tradiţii, obiceiuri, monumente de o certă originalitate bazate şi pe evoluţia cultural-spirituală de o reală autenticitate din zonă. Mănăstirile: Voroneţ, Putna, Suceviţa, Dragomirna, Humor precum şi Cetatea de Scaun  a Sucevei, Hanul Domnesc impresionează prin elementele de arhitectură sau prin pictura interioară şi exterioară,  prin colorit.

În domeniul conservării şi valorificării cărţii, cele 292 de biblioteci din judeţ dispun în anul 2022 de un fond documentar de 4,7 mil. volume.

Un rol important în viaţa culturală îl au şi celelalte  instituţii de cultură, pe raza judeţului existând 27 muzee și colecții publice. De remarcat este Complexul Muzeal Bucovina, Muzeul Satului Bucovinean, Muzeul de Ştiinţele Naturii din Suceava, Muzeul Etnografic din Vatra Dornei, Muzeul „Arta Lemnului” din Câmpulung Moldovenesc, Muzeul Etnografic „Tehnici populare bucovinene” din Rădăuţi, Centrul de ceramică neagră de la Marginea, precum şi muzeele mănăstirilor Putna, Suceviţa, Moldoviţa, Dragomirna.

Trebuie menţionate mănăstirile ortodoxe pictate care au fost incluse de UNESCO printre capodoperele de artă ale lumii: Moldoviţa, Suceviţa, Humor, Voroneţ, Arbore, Probota.
Alături de acestea sunt casele memoriale Nicolae Labiş, Ciprian Porumbescu, Ion Irimescu, colecții pubilce, ce constituie o bogată zestre literară, etnografică şi muzicală.
In anul 2022 muzeele și colecțiile publice care au fost vizitate de 693,1 mii vizitatori.