Ziua statisticianului – 159 de ani de statistică oficială în România

 

La 12.07.1859, domnitorul Alexandru Ioan Cuza semna Ordonanţa Domnească nr. 276, de înfiinţare a Oficiului Central de Statistică Administrativă, din Principatele unite. Este actul de naştere al statisticii oficiale în România, una din instituţiile cu cea mai îndelungată tradiţie din Europa şi din lume, în acest domeniu.

La 4 august 1862, după recunoaşterea definitivă a Unirii Principatelor de către Marile Puteri europene, Alexandru Ioan Cuza a semnat decretul de unificare a Direcţiunii Statistice a Moldovei cu Oficiul Statistic din Muntenia rezultând : Oficiul Statistic pentru Principatele Unite cu sediul în Bucureşti. După marea Unire de la 1 decembrie 1918 s-au înfiintat și unitățile teritoriale, respectiv birourile de statistică judeţene, de pe lângă prefecturi.

Înaintaşii noştri  au fost iluştrii economişti ai secolului al XIX-lea, Dionisie Pop Marţian şi Ion Ionescu de la Brad, care s-au completat reciproc, primul venind cu multe cunoştințe dobândite la Viena, al doilea având experienţă şi cunoştinţe temeinice privind teritoriul țării şi specificul românesc.
D.P. Marţian a fost primul conducător al statisticii oficiale între anii 1859 – 1865.

La funcţionarea şi progresul acestei  instituţii şi-au adus contribuţia foarte mulţi oameni de seamă, cu diverse specializări, majoritatea fiind oameni de cultură, cu pregatire multidisciplinară : economişti, sociologi, filosofi, diplomaţi, geografi, istorici, matematicieni, medici, etc. care, cu multă pasiune şi patriotism, indiferent de greutăţile vremurilor, au continuat şi au dezvoltat munca de statistică oficială, în context european.

Dintre promotori amintim pe: Costache Negruzzi, acad. prof. Dimitrie Gusti, dr. Leonida Colescu, dr. Sabin Manuilă, dr. Anton Galopenţia, acad. prof. Nicolas Georgescu – Roegen, dr. Virgil Madgearu, acad. prof. Gheorghe Mihoc, acad. prof. Grigore Moisil, acad. Octav Onicescu şi mulţi alţii.

De-a lungul anilor statistica oficială şi-a modernizat propriile metode de cercetare, s-a adaptat din mers noilor cerinţe informaţionale, progresului tehnologic, contribuind din plin la integrarea României în structurile NATO şi UE. Capitolul ,, Statistica” a fost printre primele încheiate, din aquis-ul comunitar. Statistica românească a evoluat în deplină armonizare cu legislația europeană, cu prevederile Biroului de Statistica al UE, EUROSTAT  și cu programele de guvernare ale statului român.

Cercetările statistice si domeniile cercetate s-au diversificat, metodele de colectare a datelor on-line și electronic sunt prioritar utilizate, comunicarea, diseminarea electronică a infomațiilor sunt mereu îmbunătățite și cât mai prietenoase.

Utilizarea surselor administrative de date, promovată prin politici publice și colaborări cu alte ministere și instituții implicate în procesul statistic vor consacra performanțe ridicate în ceea ce privește sporirea ratei de răspuns a furnizorilor de informații, evitarea paralelismului în colectarea de date și reducerea costurilor informației statistice. Orientate spre utilizatorii de date statistice, rezultatele politicilor publice se vor concretiza în lărgirea și diversificarea bazelor de date, facilitarea accesului liber, îmbunătățirea metadatelor și a formei de prezentare și conținutului seriilor de date.

Încrederea utilizatorilor de date statistice şi credibilitatea celor care produc şi furnizează date au la bază profesionalismul şi prestigiul serviciilor statistice, respectarea principiului confidențialității și protecției datelor, a utilizării lor doar în scop statistic.

Dorim să mulțumim tuturor furnizorilor de date, care au înțeles menirea acestui demers și importanța raportării de date veridice, la termen, în volum complet și de calitate.

Statisticile sunt un element fundamental în luarea deciziilor individuale şi colective, numai cunoscând realitatea, putem progresa. Nevoia tot mai mare de informaţii statistice îi obligă pe statisticieni să raspundă provocărilor venite din partea autorităţilor publice, a întreprinzătorilor, a societăţii civile în general şi a mass-mediei, cu informaţii de calitate, relevante şi cu promptitudine.

Iată de ce remarcăm necesitatea dezvoltării în continuare a Sistemului Statistic Naţional, pe principii de competenţă, modernitate, cu alocarea resurselor financiare şi umane necesare realizării programelor anuale şi multianuale ale cercetărilor statistice.

Statistica academică împreună cu statistica oficială, în simbioză, au o responsabilitate foarte mare şi egală, aceea de a forma noi statisticieni, de a promova educaţia şi cultura statistică, ca parte a culturii acestei țări. Parafrazandu-l pe marele academician, Gr.C.Moisil, putem afirma ca statistica   ”nu e bună azi, dacă ieri nu s-a gândit la mâine”

La mulţi ani tuturor statisticienilor !

Lasă un răspuns