Anuar editia 2020

Anuar editia 2020

 

Vă informăm că a apărut Anuarul Statistic al judeţului Suceava, ediţia 2020.

Publicaţia completează cu cele mai recente date statistice vechea ediţie, oferind utilizatorilor date economico-sociale ce caracterizează evoluţia judeţului în perioada 2013-2019.

Cuprinde 21 de capitole, pe parcursul cărora utilizatorii vor identifica informaţii referitoare la: locul judeţului Suceava în economia naţională, geografie, meteorologie şi mediul înconjurător, populaţie, piaţa forţei de muncă, veniturile, cheltuielile şi consumul populaţiei, locuinţe şi utilităţi publice, agricultură şi silvicultură, protecție și asigurări sociale, asistență socială, sănătate, educaţie, cultură şi sport, conturi naţionale, cercetare-dezvoltare și inovare, activitatea întreprinderii, transporturi, comerţ internaţional, turism, finanțe și justiție.

Fiecare capitol este precedat de precizări metodologice, iar în limita existenţei datelor statistice, se regăsesc şi indicatori la nivel de municipii, oraşe şi comune.

Anuarul poate fi cumpărat la preţul de 50,0 lei de la sediul Direcţiei  Judeţene de Statistică Suceava, str. Mihai Viteazu nr. 25, este format carte.

Informaţii se pot obţine  la telefon 0230/523178

Lasă un răspuns